Sirküler Sayı: 2021/036

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU KAPSAMINDA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN FOB BEDELİNİN EN AZ %85’İNİN İHRAÇ EDİLMESİ ŞARTI 2020 YILI İÇİN %80 OLARAK UYGULANACAKTIR

Bilindiği üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir.

06.02.2021 tarih ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, söz konusu yurt dışına ihraç oranı 2020 yılı için %80 olarak uygulanacaktır.

EK

3516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/036

Sirküler Sayı: 2021/036