Sirküler Sayı: 2021/037

E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİSTEMİNE YÜKLENMESİNİN KONTROL EDİLEBİLECEĞİ EKRANLAR AÇILMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04.02.2021 tarihinde www.edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanan duyuruda, e-Defter Saklama Uygulamasına ilişkin, mükelleflerin yüklemiş oldukları e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin GİB onaylı berat dosyalarının ikincil kopyalarını kontrol edebilecekleri ekranın kullanıma açıldığı duyurulmuştur.

Duyuruda, söz konusu ikincil kopyaların, Mali Mühür / Elektronik İmza ile https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ linkinden e-Defter Uygulamasına giriş yapılmak suretiyle, “e-Defter Saklama Listesi” menüsünden dönem seçerek görüntülenebileceği açıklanmıştır.

Uygulamada yüklemeye dair başarı yanıtı alan ama yukarıdaki şekilde kontrol yaptığında defter ve beratlarını göremeyen mükellefler olduğu görülmektedir. Bu nedenle yükleme işlemlerinin mutlaka kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz.

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/037

Sirküler Sayı: 2021/037