Sirküler Sayı: 2021/068

2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır.

56 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %10,09 olarak tespit edilmiştir.

EK

56 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

Document

Sirküler Sayı: 2021/068
Sirküler Sayı: 2021/068