Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesi Gereken E-Defter ve Berat Dosyaları Hakkında Hatırlatma

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanan E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nda e-defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu çerçevede 2020/Ekim – Kasım dönemleri ile gerçek kişi mükelleflerin 2020/Aralık dönemi e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının en geç 15 Nisan 2021 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerine aktarılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

DÖNEM

AKTARIM ZAMANI

2020 / Ocak-Şubat-Mart

5 Şubat 2021 tarihine kadar

2020 / Nisan-Mayıs-Haziran

15 Şubat 2021 tarihine kadar

2020 / Temmuz-Ağustos-Eylül

15 Mart 2021 tarihine kadar

2020 / Ekim-Kasım

15 Nisan 2021 tarihine kadar

2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2021 tarihine kadar

2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

17 Mayıs 2021 tarihine kadar

Document

Sirküler Sayı: 2021/077
Sirküler Sayı: 2021/077