Beyanname Verme, Ba - Bs Formları Bildirimi Ve E-Defter Beratlarının Yüklenmesi Süreleri Uzatılmıştır

22.04.2021 tarihli 113 No.lı VUK Sirküleri ile aşağıda yer verilen süre uzatımları yapılmıştır.

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

26.04.2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28.04.2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

30.04.2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

30.04.2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 07.05.2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Document

Sirküler Sayı: 2021/091
Sirküler Sayı: 2021/091