Geriye Dönük Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerinden Yararlanılmasına Son Verilmesine Dair SGKDuyurusu

22.04.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlan 7316 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesinin birinci fıkrası “Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez.” şeklinde değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre 01.05.2021 tarihinden itibaren SGK prim teşviki destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak (geriye dönük yararlanma uygulaması son 6 ay ile sınırlıydı) faydalanmak amacıyla başvuru yapılamayacak olup, bu yöndeki taleplerin en geç 30.04.2021 tarihine kadar yapılması ise mümkün olabilecektir. 7316 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler hakkında 23/04/2021 – 2021/93 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı.

Bu düzenleme hakkında SGK (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı) tarafından hazırlanan ve e-beyanname sisteminde yayınlanan duyuruda, 5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesinin birinci fıkrasına ilişkin değişiklik 01.05.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğinden, anılan maddenin birinci fıkrası kapsamında 2021/Mayıs ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere;

 

- 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılmasının,

- Yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesinin,

mümkün bulunmadığı, bununla birlikte, 2020/Ekim, Kasım, Aralık, 2021/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına/dönemlerine ilişkin 5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesinin mülga birinci fıkrası kapsamında geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için asıl/ek/iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin en geç 30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) “E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi / Tahakkuk Nedeni D” ekranları vasıtasıyla Kuruma gönderilmesi gerektiği, 01.05.2021 tarihi ve sonrasında bu aylara/dönemlere ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliğine dair düzenlenerek gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin işleme alınmayacağı açıklanmıştır.

Buna göre, geriye yönelik prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmak isteyen işverenlerin en geç 30.04.2021 günü sonuna kadar işlem yapabilmeleri mümkün olabilecektir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/096
Sirküler Sayı: 2021/096