Geceleme Hizmetlerinde %1 KDV Uygulanması 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- (1) 30/6/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ekli II sayılı listenin ‘B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’ bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Söz konusu karar 01.06.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

KDV oranları listesinin II/B-25. maddesi aşağıdaki gibidir:

25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)”

Bilindiği üzere, söz konusu kararnamenin geçici 6. maddesinde yer alan düzenleme ile II/B.25 maddesinde yer alan geceleme hizmetleri için KDV oranı 31.05.2021 tarihine kadar %1 olarak tespit edilmişti.

Bu defa geçici 9. Madde ile konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinde KDV oranının %1 olarak uygulanmasına dair süre 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmış olmaktadır.

Document

Sirküler Sayı: 2021/098
Sirküler Sayı: 2021/098