Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı uygulama esasları tebliğinde değişiklikler yapılmıştır

27.04.2021 tarih ve 31467 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile 18.09.2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde yapılan değişikliklere aşağıda karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

Yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkân ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında, öncelikle 18.09.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile makine sektörüne ilişkin öncelikli ürün listesi açıklanmış  (23/09/2019 – 2019/136 sayılı sirkülerimiz), sonrasında 27.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile 7 sektör daha belirlenmiş ve toplam 919 ürünlük bir iste yayınlanmıştı (28/02/2021 – 2021/57 sayılı sirkülerimiz). 

Söz konusu ürünlerin daha etkin şekilde desteklenmesini kolaylaştırmak amacıyla tebliğde yapılan düzenlemeler ile programın yönetim altyapısı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuştur. Bu çerçevede, tebliğde program yönetimine ilişkin hükümler yeni yönetim organizasyonuyla uyumlu olacak şekilde güncellenmiştir.

Programın bütün süreçlerinin etkin ve hızlı yürütülebilmesini kolaylaştırmak amacıyla tebliğin "Tanımlar" maddesine bazı tanımlar eklenmiş ve bunlarla uyumlu olacak şekilde dil birliği sağlanmasına yönelik tebliğde değişiklikler yapılmıştır. 

Ayrıca yatırım projelerinde revizyon taleplerine dair yeni düzenlemeler yapılmış, yatırım teşvik belgesi kapsamında sabit yatırım tutarının %35’ini aşan değişikliklerin revizyon olarak kabul edileceği düzenlenmiş (bu oran öncesinde %25 idi), KOSGEB tarafından desteklenmesi kararlaştırılan projelerde faaliyet-zaman planı ve gider kalemlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin revizyon taleplerinin doğrudan KOSGEB tarafından karara bağlanabileceğine dair düzenleme yapılmıştır.

Değişiklik sonrası maddeleri incelemek için sirkülerimize göz atınız.

Document

Sirküler Sayı: 2021/106
Sirküler Sayı: 2021/106