Sirküler Sayı: 2021/115

25.05.2021 tarih ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) ile finansman gider kısıtlaması, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde vergilendirme, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının iki puan indirimli uygulanması ile kurumlar vergisi oranının 2021 yılında %25, 2022 yılında %23 olarak uygulanması hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

Sirkülerimize aşağıdaki dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Document

Sirküler Sayı: 2021/115
Sirküler Sayı: 2021/115