Sirküler Sayı: 2021/118

25.05.2021 tarih ve 31491 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4018 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın yürürlük tarihi 21.10.2020 olarak tespit edilmiştir.

25.05.2021 tarih ve 31491 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4018 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın yürürlük tarihi 21.10.2020 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun hakkında 04/02/2020 – 2020/49 sayılı sirkülerimiz, anlaşmanın onaylanmasına dair karar hakkında ise 28/09/2020 – 2020/230 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı.

Anlaşmanın “Yürürlüğe Girme” başlıklı 30. maddesine göre, taraflar anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatlarında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan diğer tarafa bildirecekler ve bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihte anlaşma yürürlüğe girecektir.

 

Anlaşmanın hükümleri;

• Kaynakta kesilen vergiler bakımından anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen takvim yılının Ocak ayının birinci gününde veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen tutarlar için;

• Diğer vergiler bakımından, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yılın Ocak ayının birinci gününde veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için

hüküm ifade edecektir.

Buna göre söz konusu Anlaşma 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olmaktadır.

Document

Sirküler Sayı: 2021/118
Sirküler Sayı: 2021/118