Sirküler Sayı: 2021/127

Bilindiği üzere gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden vergi kesintisinin %20 yerine %10 olarak uygulanması son olarak 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştı. (Düzenleme hakkında 23/12/2020 – 2020/289 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12.01.2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Eki Karar ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12.01.2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Söz konusu Karar ile gayrimenkul kiralamalarında ve Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 oranında vergi kesintisi uygulaması ile ilgili süre 31.05.2021 tarihinden 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Karar hükümleri 01.06.2021 tarihinden 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere 02.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/127
Sirküler Sayı: 2021/127