Bazı Teslim ve Hizmetlerde Uygulanan KDV İndirimlerinin Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Kararnamenin geçici 6. maddesinin (ikinci fıkrasının (c) bendi hariç) süresi 31.05.2021 tarihinden 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu maddenin geceleme hizmetlerine dair düzenleme içeren ikinci fıkrasının (c) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Süre uzatımı 01.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

1. İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetler

 

1.1. KDV Oranı %8 Olarak Belirlenen Teslim ve Hizmetler

 

a) İşyeri kiralama hizmeti

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri

c) Düğün, nikâh, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı

 

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerinin ütüleme hizmetleri

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima v.b.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar v.b.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi v.b.), (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı

n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri

o) Motorlu ara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya  ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç)

p) KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (II) sayılı listenin “B-DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24. sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç)

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri

s) 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 6 no.lı faslın 0601.20.10.00.11 (Hindiba bitkisi), 0601.20.10.00.12 (Hindiba  kökleri), 0602.10 (Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar), 0602.20 (Meyvaları veya sert kabuklu meyvaları yenilen ağaçlar çalılar – aşılı veya aşısız), 0602.90.10.00.00 (Mantar miselleri), 0602.90.20.00.00 (Ananas fidanı), 0602.90.30.00.00 (Sebze ve çilek fideleri) pozisyonlarında yer alan mallar hariç olmak üzere, 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri (Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; çiçek soğanları, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları)

 

1.2. KDV Oranı %1 Olarak Belirlenen Hizmetler

 

a) Giriş ücretleri

 

Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri.

 

b) Yeme içme hizmetleri

 

Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç).

 

2. Geceleme Hizmetleri

 

Geçici 6. maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan söz konusu bent aşağıdaki gibidir:

 

c) Ekli ll sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri,”

 

Geceleme hizmetlerinin detayı 2007/13033 sayılı Kararnamenin II/B-25 no.lı sırasına göre aşağıdaki gibidir:

 

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.).”

 

30.04.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Karara eklenen aşağıdaki geçici 9. madde ile geceleme hizmetlerinde KDV oranının %1 olarak uygulanmasının süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. (30/04/2021 – 2021/98 sayılı sirkülerimiz.)

 

GEÇİCİ MADDE 9- 30/6/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli II sayılı listenin 'B) DİĞER MAL VE HİZMETLER' bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

 

Buna göre, geceleme hizmetlerinde %8 yerine %1 KDV uygulanması geçici 9. maddede ayrıca düzenlendiği için, geçici 6. maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Diğer taraftan, geceleme hizmetlerinde %1 KDV uygulamasına 30.06.2021 tarihi sonrasında da devam edilip edilmeyeceği bu sürenin sonunda yayınlanacak yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecektir. Yeni bir karar yayınlanmazsa geceleme hizmetlerinde 01.07.2021 tarihinden itibaren %8 KDV oranı geçerli olacaktır.

Document

Sirküler Sayı: 2021/128
Sirküler Sayı: 2021/128