Sirküler Sayı: 2021/129

Bilindiği üzere yerli ve yabancı film gösterimlerinde eğlence vergisi oranı 31.05.2021 tarihine kadar %10 yerine %0 olarak tespit edilmişti.

02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 31.05.2021 tarihinden 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Karar 01.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/129
Sirküler Sayı: 2021/129