Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik’te aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliğin “İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 16. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi madde metni:                     Değişiklik sonrası madde metni:

 

(16) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağ ve madeni yağların Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır, ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

(16) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

  

Yönetmeliğin “İzleme, kontrol ve denetim işlemleri” başlıklı 13. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 “(2) Depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan ve Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilir.”

Document

Sirküler Sayı: 2021/130
Sirküler Sayı: 2021/130