Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

Bilindiği üzere 01.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Türkiye Cumhuriyeti adına 30.12.2019 tarihinde Ankara'da imzalanan Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (“Yetkili Makam Anlaşması”) onaylanmıştır.

01.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de, Yetkili Makam Anlaşmasının yürürlük tarihi en erken 01.01.2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 18.12.2020 olarak tespit
edilmiştir.

Buna göre Nihai ana işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletmeler grubu adına hazırlanan ülke bazlı rapor, 2019 hesap dönemi ve sonrası için karşılıklı olarak Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’na taraf olan
diğer ülke vergi idareleri ile paylaşılacaktır. Karşılıklı bilgi paylaşımı yapılan ülkelerin listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm

Document

Sirküler Sayı: 2021/133
Sirküler Sayı: 2021/133