7326 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yapılandırılması

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Kanunda yer alan alacakların yapılandırılması, vergi ve matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve sabit kıymetlerde yeniden değerlemeye ilişkin düzenlemeler hakkında özet bilgileri 06.06.2021 – 2021/135 sayılı sirkülerimizde paylaşmıştık.

Bu sirkülerimizde 7326 sayılı Kanunda yer alan;

1- Yapılandırma kapsama giren alacaklar,

2- Kesinleşmiş alacakların yapılandırması,

3- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

4- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

5- Başvuru, taksitli ödeme ve katsayı uygulaması,

6- Peşin ödeme halinde sağlanan indirimler,

7- Kredi kartı, iade alacağına istinaden ödeme,

8- Yapılandırma kanununda süre uzatımı yetkisi, 

9-Vergiye uyumlu mükelleflerde %5 vergi indirimi uygulamasına dair özel düzenleme,

10- Finansal sisteme olan borçların yapılandırılması halinde kara listeden çıkılması, 11-Diğer alacakların yapılandırılmasına

 

dair detaylı bilgiler paylaşılacaktır.

 

Bu sirkülerimizi izleyen diğer sirkülerlerimizde ise;

 

1- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kesinleşmiş alacaklarının yapılandırılması, 2-İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,

  • İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat

ve demirbaşlar,

  • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar,
  • Kayıtlarda   yer   aldığı    halde   işletmede bulunmayan        kasa    mevcudu ve

ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler, 3- Matrah ve vergi artırımı,

4-Aktife kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi

konularında ayrıntılı açıklamalarda bulunulacaktır.

Sirkülerimizi aşağıdaki dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz.

Document

Sirküler Sayı: 2021/138
Sirküler Sayı: 2021/138