7326 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlarda Ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerde Yeniden Değerleme

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Kanunda yer alan alacakların yapılandırılması, vergi ve matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve sabit kıymetlerde yeniden değerlemeye ilişkin düzenlemeler hakkında özet bilgileri 06.06.2021 – 2021/135 sayılı sirkülerimizde paylaşmıştık.

Bu sirkülerimizde 7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. maddesinde yapılan düzenlemeye dair dair detaylı bilgilendirme yapılacaktır. 

Document

Sirküler Sayı: 2021/144
Sirküler Sayı: 2021/144