Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Güncellenmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Rehberi hakkında 27/08/2020 – 2020/208 sayılı sirkülerimiz ile bilgilendirme yapılmıştı.

Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayınlanan duyuruda Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişim Standardı Rehberinin güncellendiği belirtilmiştir.

Rehberde, Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’ne taraf olan ülke sayısının 136 dan 141’e çıktığı, Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nı imzalayan ülke sayısının ise 107’den 110 çıktığı açıklanmıştır.

Ayrıca güncellenen Rehbere aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

Soru 18: Bireysel emeklilik sözleşmeleri (BES) kapsama giriyor mu?

Cevap 18: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde gönüllü katılıma dayalı bireysel emeklilik hesapları ile Kanunun ek 2 maddesi uyarınca çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi amacıyla açılan hesaplar kapsamda değildir. Diğer taraftan bireysel emeklilik sisteminden kazanılan hakların kullanılması için açılan hesaplar ya da yapılan sözleşmeler belli şartlar altında kapsama girebilmektedir.”

 

Soru 21: Hangi hesaplar finansal hesap sayılmaktadır?

Cevap 21: Finansal hesaplar;

Mevduat hesapları, (Mevduat kuruluşlarında tutulan mevduat ve katılım hesapları, vadeli-vadesiz mevduat hesapları, katılım bankalarındaki cari hesaplar) (Yabancı para, altın ve gümüşten oluşan mevduat hesapları da bildirim kapsamındadır.)

Saklama hesapları, (Saklama kuruluşlarında (çoğunlukla bankalar ve SPK’dan yetki belgeli aracı kuruluşlar) tutulan hisse senedi, tahvil ve bonolar.)

Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, (SPK’dan yetki almış portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan yatırım fonları ve SPK’dan yetki alarak kurulan yatırım ortaklıklarındaki paylar.)

Nakdi değer sigorta sözleşmeleri, (Yatırım amacıyla düzenlenen birikim değerli hayat sigortaları bu kapsamdadır. Mal zarar sigortası, sorumluluk sigortaları ve kaza sigortaları, kasko bu kapsamda değildir. Sadece risk pirimi alınan hayat sigorta sözleşmeleri de nakdi değer kapsamına girmemektedir.)

 

Düzenli ödeme (anüite) sözleşmeleri, (Emeklilik Gelir Planı ve Yıllık Gelir Sigortası örnek olarak verilebilir. Bireysel emeklilik sözleşmeleri bu kapsamda değildir)”

Soru 23: Türkiye’de bulunan araçlara sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ya da sigorta veya gayrimenkullere yapılan zorunlu deprem sigortası gibi sigortalar bildirim kapsamına girer mi?

Cevap 23: Mal zarar sigortaları ya da kaza sigortaları kapsamda değildir.”

EK 3 -Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması kapsamında;

-2020 yılında bilgi alınacak ülkeler listesi ile

-2020 yılında bilgi gönderilecek ülkeler listesi Rehberden çıkarılmıştır.

Ayrıca daha önce  rehberdeki muhtelif sorularda “Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika bilgi değişimi hariç” ifadesi, güncellenen rehberde çıkarılmıştır. 

Güncellenmiş rehbere sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Document

Sirküler Sayı: 2021/145
Sirküler Sayı: 2021/145