E-defter ve berat dosyaları ikincil kopyaları hakkında hatırlatma

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanan E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nda e-defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanan E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nda e-defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede tüzel kişi mükelleflerin 2020/Aralık dönemi e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının en geç 17 Mayıs 2021 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerine aktarılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

DÖNEM

AKTARIM ZAMANI

2020 / Ocak-Şubat-Mart

5 Şubat 2021 tarihine kadar

2020 / Nisan-Mayıs-Haziran

15 Şubat 2021 tarihine kadar

2020 / Temmuz-Ağustos-Eylül

15 Mart 2021 tarihine kadar

2020 / Ekim-Kasım

15 Nisan 2021 tarihine kadar

2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2021 tarihine kadar

2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

17 Mayıs 2021 tarihine kadar

 

 

 

2021 YILI E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE AKTARIM ZAMANLARI

 

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden 15. günün sonuna kadar belirlenmiş olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanacak sirküler ile e-defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenen tarihi izleyen 15. günün sonu (resmî tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

 

AYLIK / 3 AYLIK SEÇENEĞİ

DÖNEM

AKTARIM ZAMANI

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

2021/Ocak

17 Mayıs 2021 tarihine kadar

2021/Şubat

15 Haziran 2021 tarihine kadar

2021/Mart

16 Temmuz 2021 tarihine kadar

2021/Nisan

16 Ağustos 2021 tarihine kadar

2021/Mayıs

15 Eylül 2021 tarihine kadar

2021/Haziran

15 Ekim 2021 tarihine kadar

2021/Temmuz

15 Kasım 2021 tarihine kadar

2021/Ağustos

15 Aralık 2021 tarihine kadar

2021/Eylül

17 Ocak 2022 tarihine kadar

2021/Ekim

15 Şubat 2022 tarihine kadar

2021/Kasım

15 Mart 2022 tarihine kadar

2021/Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2022 tarihine kadar

2021/Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

16 Mayıs 2022 tarihine kadar

 

3 AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

2021/Ocak-Şubat-Mart

15 Haziran 2021 tarihine kadar

2021/Nisan-Mayıs-Haziran

15 Eylül 2021 tarihine kadar

2021/Temmuz-Ağustos-Eylül

15 Aralık 2021 tarihine kadar

2021/Ekim-Kasım-Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2022 tarihine kadar

2021/Ekim-Kasım-Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

16 Mayıs 2022 tarihine kadar

 

Buna göre, e-defterlerini aylık olarak yükleyen mükelleflerin (2021/Ocak ayı içinde e-defter beratlarını 3 aylık dönemler şeklinde yükleme yapacağı yönünde e-defter sisteminde tercihte bulunmayanlar) 2021/Ocak ayına ait e-defterleri ile berat dosyalarının ikincil nüshalarını 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sisteme yüklemiş olmaları gerekmektedir.

Document

Sirküler sayı: 2021/109
Sirküler sayı: 2021/109