Elektronik arşiv teknik kılavuzunda e-arşiv fatura ve e-smm belgelerinde itiraz bildirimlerine dair güncelleme

Bilindiği üzere, e-belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-belge iptal işlemlerinin 01.05.2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak kılavuzlarda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunludur.

E-arşiv fatura ve e-SMM belgeleri hakkında yapılacak bildirimlere ilişkin kılavuz yayınlanmış olup, bu konu hakkında 06/05/2021 – 2021/107 sayılı sirkülerimizde detaylı açıklamalara yer verilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-arşiv teknik kılavuzu ve paketi güncellenmiştir. Güncelleme kapsamında, e-Arşiv fatura ve e-SMM belgeleri için ‘’İtiraz Raporu’’ eklenmiş olup itiraz rapor detayı açıklanmıştır.

Document

Sirküler sayı: 2021/110
Sirküler sayı: 2021/110