VERGİ KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

Sirküler Sayı: 2020/205

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 20.08.2020 tarihinde e-beyanname sisteminde, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar, Gayri Menkul Sermaye İradı mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’na çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin kılavuz yayınlanmıştır.

 

Saygılarımızla,

                                                                                    DENGE İSTANBUL YEMİNLİ

                                                                                       MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

2020-205
2020-205