FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI OLARAK OTOMATİK DEĞİŞİM STANDARDI REHBERİ YAYINLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi” yayınlanmıştır.

Sirküler 2020/208 No'lu "Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Rehberi Yayınlandı" sirkülerimize doküman bölümünden ulaşabilirsiniz.

Document

Sirküler 2020208 (FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI OLARAK OTOMATİK DEĞİŞİMSTANDARDI REHBERİ YAYINLANDI) 
Sirküler 2020208 (FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI OLARAK OTOMATİK DEĞİŞİMSTANDARDI REHBERİ YAYINLANDI)