Sirküler Sayı: 2020/231

Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR YAYINLANMIŞTIR

25.09.2020 tarih ve 31255 sayılı Resmî Gazete’de, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar” yayınlanmıştır. Söz konusu protokolün onaylanmasının uygun bulunmasına dair 7234 sayılı Kanun hakkında 15.04.2020 tarih ve 2020/118 sayılı sirkülerimizde bilgi vermiştik. Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin kendi iç mevzuatlarına dair prosedürleri tamamlamaları ve bunu yazılı olarak diplomatik yoldan birbirlerine bildirmeleri sonrasında Protokolün yürürlük tarihi hakkında bir Cumhurbaşkanı Kararı daha yayınlanacak ve protokol yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Protokol ile Anlaşmada yer alan “Kavranan Vergiler”, “Genel Tanımlar”, “Mukim”, “Uluslararası Taşımacılık”, “Temettüler”, “Faiz”, “Gayrimaddi Hak Bedelleri”, “Bağımlı Faaliyetler” ve “Bilgi Değişimi” başlıklı maddelerde değişiklik yapılmış ve akit tarafların vergilerin tahsilatı konusunda yardımlaşmasına yönelik yeni bir madde mezkûr Anlaşmaya eklenmiştir.

Anlaşmanın detaylarını sirkülerimizde bulabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

  

EK:

- 3012 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/231
Sirküler Sayı: 2020/231