7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

21.06.2021 tarih ve 31518 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ” ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacaklarının 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

 

7326 sayılı Kanuna ilişkin bugüne kadar 2021/149, 2021/148, 2021/147, 2021/144, 2021/143, 2021/142, 2021/141, 2021/140, 2021/139, 2021/138, 2021/135 ve

2021/113 sayılı sirkülerlerimiz yayınlanmıştır.

Document

Sirküler Sayı: 2021/153
Sirküler Sayı: 2021/153