Sirküler Sayı: 2021/155

22.06.2021 tarih ve 31519 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Kararnamenin geçici 9. Maddesinde yer alan 30.06.2021 tarihi 31.07.2021 olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi madde metni:                     Değişiklik sonrası madde metni:

GEÇİCİ MADDE 9- 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli II sayılı listenin 'B) DİĞER MAL VE HİZMETLER' bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 9- 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli II sayılı listenin 'B) DİĞER MAL VE HİZMETLER' bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

 

2007/13033 sayılı Kararname eki listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 25. sırası aşağıdaki gibidir:

25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)”

Document

Sirküler Sayı: 2021/155
Sirküler Sayı: 2021/155