Circulars

You can follow the topical subjects in tax system by courtesy of circulars which is prepared by Mazars in Turkey' tax professionals.

To reach the Circulars please click.

NİSAN AYINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR

Nisan ayında hazırlamış olduğumuz sirkülerlere istinaden mevzuatta meydana gelen değişikliklere ilişkin hatırlatıcı özet bilgileri dikkatinize sunmak isteriz.

Read more

IRAK ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASINA DAİR CUMHURBAŞKANI KARARI YAYINLANMIŞTIR

01.04.2022-2022/65 sayılı sirkülerimizde Irak Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 7390 sayılı Kanun hakkında bilgi verilmişti.

Read more

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YAPILAN GÜNCELLEMELERE DAİR DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-beyanname sisteminde Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yapılan güncellemelere ilişkin sirkülerimiz ekinde yer alan duyuru yayınlanmıştır.

Read more

Sirküler Sayı: 2022/087

KDV YÜKLENİM LİSTESİ VERİLMEDEN İHRACAT BEDELİNİN %10’U KADAR KDV İADESİ ALINABİLMESİNE DAİR DÜZENLEMEYİ DE İÇEREN KDV GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

Read more

HER BİR İHRACAT BEYANNAMESİ İÇİN TERKİN EDİLECEK TUTARLAR 30.000 ABD DOLARINDAN 15.000 ABD DOLARINA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

HER BİR İHRACAT BEYANNAMESİ İÇİN TERKİN EDİLECEK TUTARLAR 30.000 ABD DOLARINDAN 15.000 ABD DOLARINA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Read more

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE DAİR KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5478 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” da sirkülerimizde belirttiğimiz değişiklikler yapılmıştır.

Read more

Sirküler Sayı: 2022/084

MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞME BEDELLERİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN ÖDENMESİNİ YASAKLAYAN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NCA BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR

Read more

BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARINA ESAS ÖTV MATRAHLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıda yer alan malların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahlarında değişiklik yapılmış ve öncesinde 640 TL olan tutar 1.500 TL, öncesinde 1.500 TL olan tutar 3.000 TL olarak güncellenmiştir.

Read more

TÜRKİYE-KUVEYT ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINI TADİL EDEN PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜK TARİHİ BELİRLENMİŞTİR

19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5422 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını tadil eden protokolün yürürlük tarihi 10.11.2021 olarak belirlenmiştir.

Read more

BAZI ÜRÜNLERİN ÖTV ORANLARINDA ARTIRIM YAPILMIŞTIR

19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (III) sayılı ÖTV listesinin (B) cetvelinde yer alan aşağıdaki malların vergi oranlarında artırım yapılmıştır.

Read more

BAZI ÜRÜNLERİN ASGARİ MAKTU ÖTV TUTARLARI ARTIRILMIŞTIR

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

Read more

Sirküler Sayı: 2022/078

DÖVİZ CİNSİ VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİ KAYNAKLI İŞLEMLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TÜRK PARASI CİNSİNDEN YERİNE GETİRİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

Read more

Sirküler Sayı: 2022/077

NAKİT SERMAYE ARTIŞINDA FAİZ İNDİRİMİ (SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM) UYGULAMASINDA 2021 SONU İTİBARİYLE YAPILACAK HESAPLAMADA DİKKATE ALINACAK FAİZ ORANI %24,51 OLARAK GÜNCELLENMİŞTİR

Read more

Sirküler Sayı: 2022/076

FİNANSAL KURULUŞLARIN KURUMLAR VERGİSİ ORANININ %25’E ÇIKARILMASI, KURUMLARIN YATIRIM FONLARINDAN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARDAKİ VERGİ İSTİSNALARININ GENİŞLETİLMESİ, SERMAYE TAMAMLAMA FONU DÜZENLEMELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE VERGİ MEVZUATINA DAİR ÖNEMLİ DÜZENLEMELER İÇEREN 7394 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMIŞTIR

Read more

2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMALARI

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu uyarınca amortismana tabi iktisadi kıymetler maliyet bedeli ile aktifte kaydedilmekte ve bu değer üzerinden amortismana tabi tutulmaktadırlar.

Read more

İHRACAT BEDELLERİNİN %40’I MERKEZ BANKASI’NA SATILACAKTIR

TCMB İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı” başlıklı Ek 1. Maddesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15.04.2022 tarihli talimatıyla yapılan değişiklikle daha önce %25 olan oran %40 olarak değiştirilmiştir.

Read more

Sirküler Sayı: 2022/073

UKRAYNA VE RUSYA’YA GERÇEKLEŞTİRİLEN VEYA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHRACAT BEDELLERİ DÖVİZ CİNSİ BEYAN EDİLMİŞ OLSA DA TÜRK LİRASI OLARAK TAHSİL EDİLEBİLECEKTİR

Read more

Sirküler Sayı: 2022/072

TÜZEL KİŞİLERİN KUR KORUMALI MEVDUAT HESABINA ÇEVİREBİLECEKLERİ DÖVİZ MEVCUDUNU 31.12.2021 TARİHİ İLE SINIRLAYAN DÜZENLEME 31.03.2022 TARİHİNE KADAR GENİŞLETİLMİŞTİR

Read more

SANAYİ İŞLETMELERİNİN NİSAN AYI SONUNA KADAR YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİ VERMELERİ GEREKMEKTEDİR

Sirküler Sayı: 2022/070

EK MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE 2021 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE KÂR DAĞITIM TABLOSUNUN DOLDURULMASI ZORUNLULUĞUNA DAİR PARASAL HADLER

Read more

Sirküler Sayı: 2022/069

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 59 numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası kapsamında 2022 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %33,63 olarak tespit edilmiştir.

Read more

31.03.2022 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Sirküler Sayı: 2022/066

VADELİ MEVDUAT VE KATILIM HESAPLARI İLE TAHVİL, BONO, KİRA SERTİFİKASI VE YATIRIM FONLARI KAYNAKLI KAZANÇLARDA DÜŞÜK ORANLI VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASINA DAİR DÜZENLEMELERDE SÜRE UZATIMI YAPILMIŞTIR

Read more

Sirküler Sayı: 2022/065

IRAK ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Read more

MART AYINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR

Mart ayında hazırlamış olduğumuz sirkülerlere istinaden mevzuatta meydana gelen değişikliklere ilişkin hatırlatıcı özet bilgileri dikkatinize aşağıdaki dokümanda sunmak isteriz.

Read more

Sirküler Sayı: 2022/063

FİNANSAL KURULUŞLARIN KURUMLAR VERGİSİ ORANININ %25’E ÇIKARILMASI BAŞTA OLMAK ÜZERE VERGİ MEVZUATINA DAİR ÖNEMLİ DÜZENLEMELER İÇEREN YENİ BİR KANUN TEKLİFİ TBMM’NE SUNULMUŞTUR

Read more

KDV ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Read more

Sirküler Sayı: 2022/061

22.03.2022 tarih ve 31786 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile 29.04.2014 tarihli Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelerden elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu yatırımlarına dair yapılan düzenlemelere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Read more