Son Vergi Kanunu Mükelleflere Ne Avantaj Sağlıyor?

18 Kasım Perşembe günü saat 10:00’da, Vergi Hizmetleri Ortaklarımız Erkan Yetkiner, Ahmet Kartal ve Ferrah Sefer, “Son Vergi Kanunu Mükelleflere Ne Avantaj Sağlıyor?” webinarını gerçekleştirmiştir.

Webinar Konuları:

 • Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası
 • 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflerde %5 Vergi İndirimi
 • Nakit Sermaye Artırımı İndirimi
 • İndirimli Kurumlar Vergisi
 • Gider Pusulası
 • Pişmanlık ve Islah
 • Özel Usulsüzlük Cezalarında Uzlaşma
 • Cezalarda Tekerrür
 • Şüpheli Alacaklar
 • Yeni Makine ve Teçhizatta Amortisman Uygulaması
 • Yenileme Fonu
 • Amortismanlarda Süre Uygulaması
 • Maliyet Bedeli
 • Karşılıklı Anlaşma Usülüne İlişkin Yapılan Düzenlemeler
 • Diğer Düzenlemeler Taşınmaz ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde Yeniden Değerleme ve Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması

Document

18 Kasım 2021 - Mazars Denge Webinar Sunumu