"30.06.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları"

Konu:"30.06.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından internet sayfasında (www.tcmb.gov.tr) 29.06.2020 – Pazartesi günü saat 15:30’da tespit edilen ve 30.06.2020 tarihli değerleme günü için geçerli olan, gösterge niteliğindeki döviz kurlarına göre, hesap dönemi takvim yılı (01 Ocak – 31 Aralık) olan mükellefler için, 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde (01 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 dönemi) yabancı para cinsi hesapların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları aşağıdaki gibidir:

130 sıra no.lı VUK Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda, T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurların esas alınması gerektiği açıklanmıştır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (efektif kurun bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir. (Banka hesabında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir. Efektif alış kuru sadece kasa hesabında yer alan nakit dövizler için söz konusudur).

Saygılarımızla, 

EK: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu (29.06.2020 günü tespit ve ilan edilip, 30.06.2020 günü için geçerli olan)

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Document

SİRKÜLER Sayı:2020/174 - "30.06.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları"
SİRKÜLER Sayı:2020/174 - "30.06.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları"