Sirküler Sayı: 2020/291

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASINA YENİ BAŞVURU SÜRESİ 31 OCAK 2021 TARİHİNE, MEVCUT KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN SÜRESİ İSE 28 ŞUBAT 2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile mevcut kısa çalışma ödenekleri ile yeni kısa çalışma başvurularına dair düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bilindiği üzere 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştı. (28/10/2020 tarih ve 2020/256 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.)

 

Diğer taraftan, 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.12.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında kısa çalışmaya yeni başvuruların yapılabilmesi imkânı sağlanmıştı. (01/12/2020 tarih ve 2020/273 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.)

 

3316 sayılı Karar ile 01.01.2021 – 31.01.2021 tarihleri arasında da yeni kısa çalışma başvuruları yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır. Ayrıca 3317 sayılı Karar ile de kısa çalışma ödeneklerinin süresi 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

                                                                                    DENGE İSTANBUL YEMİNLİ

                                                                           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK

3316 ve 3317 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/291

Sirküler Sayı: 2020/291