2021 YILI FİNANSAL FAALİYET HARÇLARI

2021 yılında uygulanacak harç miktarlarını belirleyen 86 Seri No.lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği 29.12.2020 tarih ve 31349 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Harçlar Kanunu’nun 113. maddesine göre; “Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve ocak ayı içerisinde ödenir.”

Tebliğe ekli (8) sayılı tarifenin (XI) No.lı bölümü gereği, Finansal Faaliyet Harçlarının aşağıda belirttiğimiz;

- Bankalar,

- Sermaye piyasası aracı kurumları,

- Yatırım ortaklıkları,

- Finansal kiralama şirketleri,

- Faktoring şirketleri,

- Yetkili müesseseler,

- Sigorta ve emeklilik şirketleri,

- Diğer finansal kurumlar

tarafından en geç 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Süresinde ödenmeyen harçlar için gecikme zammı uygulanacaktır.  2020 finansal faaliyet harçları sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

Finansal Faaliyet Harçları 2021

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

 

 

Document

Sirküler Sayı: 2020/310

Sirküler Sayı: 2020/310