İşten Çıkarma Yasağı 2 Ay Daha Uzatıldı

09.03.2021 tarih ve 31418 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay daha (17.05.2021 tarihine kadar) uzatılmıştır.

EK

3592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

Document

Sirküler Sayı: 2021/062
Sirküler Sayı: 2021/062