Sirküler Sayı: 2021/075

Kurumlar Vergisi Oranında 2021 Ve 2022 Yılları İçin Artış Yapılmasını, Yiyecek İçecek Sektörüne Ücret Desteği Ve Prim Teşviki, Sigorta Prim Teşvik Ve İndirimlerinden Geriye Dönük Yararlanmanın Sonlandırılmasını İçeren Kanun Teklifi TBMM'ne Sunulmuştur

TBMM Başkanlığı’na 02.04.2021 günü sunulan ve sirkülerimiz ekinde yer verilen Kanun teklifinden uygulamaya dönük önem arz eden bazı maddelerine aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemenin henüz Kanun teklifi aşamasında olduğunu, ilgili komisyonda ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri sırasında değişiklikler olabileceğini belirtmek isteriz.

1. Teklifin 14. maddesiyle, %20 olan kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanması öngörülmektedir.

2. Teklifin 6. maddesiyle, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe (NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda) faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılması ve ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarının 50 TL’na çıkarılması öngörülmektedir.

3. Teklifin 7. maddesiyle, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe (NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda) faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların istihdamının desteklenmesi amacıyla, 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamının, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle fondan karşılanması öngörülmektedir.

4. Teklifin 8. maddesiyle, ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi öngörülmektedir.

5. Teklifin 13. maddesiyle, sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son verilmesi öngörülmektedir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/075
Sirküler Sayı: 2021/075