Yeni Beyanname Versiyonları

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-beyanname sisteminde yeni beyanname versiyonları hakkında duyuru yayınlanmıştır. Duyuruda, yeni yasal düzenlemeler nedeniyle aşağıdaki listede yer alan beyannamelerde değişiklik yapıldığı belirtilmiştir.

KOD       BEYANNAME ADI

 

GGECICI     Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi

HARCDIGER    Diğer Kuruluşların Denetimi

HARCKAMU     Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi

KDV1        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1

KDV2        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2

KDV2B           Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2B

KDV9015       Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015)

KURUMLAR     Kurumlar Vergisi Beyannamesi

MUHGVKSGK  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (G.V.K. 281)

MUHSGK       Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

MUHSGK2     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 2

POSET(GEKAP) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

TANAP           Peşin Ödenen Kurumlar Vergisi

Document

Sirküler Sayı: 2021/078
Sirküler Sayı: 2021/078