Ocak - Şubat - Mart Dönemi GEKAP Beyannamesinin 30 Nisan Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir

22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği”nde yapılan değişiklikler kapsamında GEKAP beyannamesinin 2020 yılında altı aylık dönemler şeklinde, 2021 ve sonrasında ise üç aylık dönemler şeklinde verilmesine dair düzenlemeler yapılmıştı.

2021 Yılı ve Sonrasında Beyan Dönemleri

 

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve aynı süre içinde ödenmiş olması gerekmektedir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/079
Sirküler Sayı: 2021/079