Sirküler Sayı: 2021/083

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yürütülen KDV iadesi incelemelerinde, KDV iadesi incelemesinin bitirilmesi gereken süre ve ek süre talebine dair düzenleme yapıldı.

07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerden birisi inceleme sürelerine dair yapılan düzenlemelerdir. Yönetmeliğin “İnceleme süresi” başlıklı 23. Maddesinin 1. ve 3. fıkralarında aşağıdaki şekilde değişlikler yapılmıştır:

 

Değişiklik öncesi madde metni:                     Değişiklik sonrası madde metni:

İnceleme süresi

 

MADDE 23 - (1) İncelemeler mümkün olan en kısa sürede tamamlanır. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemenin bitirilmesi esastır.

 

 

 

(3) Ek süre talebi ilgili birim tarafından değerlendirildikten sonra altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, incelemenin bitirilememe nedeni ilgili birim tarafından nezdinde inceleme yapılana yazılı olarak bildirilir.

İnceleme süresi

 

MADDE 23 - (1) İncelemeler mümkün olan en kısa sürede tamamlanır. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla altı ay, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla üç ay içinde incelemenin bitirilmesi esastır.

 

(3) Ek süre talebi ilgili birim tarafından değerlendirildikten sonra tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, incelemenin bitirilememe nedeni ilgili birim tarafından nezdinde inceleme yapılana yazılı olarak bildirilir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/083
Sirküler Sayı: 2021/083