Sirküler Sayı: 2021/092

23.04.2021 tarih ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29.06.2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18.02.2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Buna göre, 31.03.2021 tarihinde sona eren koronavirüs kaynaklı kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak bu imkândan 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapmış olan işyerleri  yararlanacak, yeni başvuru alınmayacaktır.

Document

Sirküler Sayı: 2021/092
Sirküler Sayı: 2021/092