KORONAVİRÜS KAYNAKLI KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILMIŞTIR

Konu: KORONAVİRÜS KAYNAKLI KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILMIŞTIR

31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 2706 sayılı

 Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30.07.2020 tarih ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden (31.07.2020 tarihinden) sonra başlamak

 üzere, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ve daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla;

 

  • 31.08.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.09.2020 tarihinden itibaren,
  • 31.08.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere,

iki ay daha uzatılmıştır.

Bilindiği üzere normalde 30.06.2020 tarihinde biten kısa çalışma uygulamasında süre uzatımı ilk olarak 2706 sayılı Karar ile yapılmış ve süre 31.07.2020 tarihine uzatılmıştı. Söz konusu karar hakkında 30.06.2020 tarih ve 2020/175 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı. Daha sonra 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile süre bir ay (31.08.2020 tarihine kadar) uzatılmıştı. Söz konusu karar hakkında 31.07.2020 tarih ve 2020/195 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti. Bu defa kısa çalışma uygulama süresi iki ay daha (31.10.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde düzenlenen işten çıkarma yasağına dair yasal düzenlemenin uygulama süresi 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Konu hakkında 31.07.2020 tarih ve 2020/196 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti. Kısa çalışma uygulamasında süre uzatımına bağlı olarak işten çıkarma yasağına dair uygulamada da süre uzatımı beklenebilir, zira 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesine göre Cumhurbaşkanı’nın söz konusu düzenlemeyi en fazla üçer aylık süreler halinde 30.06.2021 tarihine kadar uzatmaya yetkisi bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı 2020/218: KORONAVİRÜS KAYNAKLI KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILMIŞTIR
Sirküler Sayı 2020/218: KORONAVİRÜS KAYNAKLI KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILMIŞTIR