Sirküler Sayı: 2021/156

22.06.2021 tarih ve 31519 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4091 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu’ndan sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’nun %0 olarak uygulanmasına dair düzenleme yapılmıştır.

Karar 22.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Document

Sirküler Sayı: 2021/156
Sirküler Sayı: 2021/156