Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) Bildirim Formu'nun Doldurulmasına İlişkin Hatırlatma

Bilindiği üzere 1 Seri No.lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No.lı Tebliğ uyarınca grup gelirleri en az 750 Milyon Avro tutarındaki Çok Uluslu İşletmeler Grubu’nun ülke bazlı raporu (CbCR) vergi idarelerine sunmaları gerekmektedir.

İlk ülke bazlı rapor için kapsama giren şirketler 2019 hesap dönemine ilişkin bildirimlerini 30 Ekim 2020 tarihine kadar yapmışlardı. Tebliğ kapsamında Çok Uluslu İşletmeler Grubu üyelerinin her yıl, raporlanacak hesap dönemini takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar bildirim formunu elektronik olarak onaylamaları gerekmektedir. Buna göre, 2020 hesap dönemi ya da 01.01.2020 tarihinden sonra başlayan özel hesap dönemine ilişkin olarak kapsama giren şirketlerin 30 Haziran 2021, saat 23:59’a kadar söz konusu formu onaylanarak bildirimlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/157
Sirküler Sayı: 2021/157